Skuleskyss
skuleskyss
Her finn du informasjon om skuleskyss, søknad om skuleskyss, søknad delt bustad og skyssreglement for elevar i vidaregåande opplæring i Sogn og fjordane
2015.08.28 av Øystein Garfors Les meir...
Foreldremøte vg1, utsatt fra 20. til 27. august
Gi melding til føresette. Foreldremøte er flytta til torsdag 27. august kl 18-1930
2015.08.19 av Øystein Garfors Les meir...
Registreringsskjema nye elevar
Alle nye elevar MÅ fylle ut dette kontaktskjemaet og levere inn til kontaktlærar snarast.
2015.08.14 av Øystein Garfors Les meir...
Ved andregangs inntak til skuleåret 2015–16 er det tatt inn 543 elevar ved Flora vgs
Dei fleste klassane er fylt opp. Flora vgs har 24 ledige plassar etter 2. inntak. 23 av desse er på vg2 og vg3 tilbod medan eitt på vg1. Svafrist for 2. opptak er 5. august. Kvar einskild skule tek deretter over inntaket. Elevar som ikkje har søkt kan ta kontakt med skulen etter 5. august
2015.08.01 av Øystein Garfors Les meir...
1001 lys og tur til Malawi
kumudzi kuwale logo th
Flora vgs har starta ein Crowdfunding for å lyse opp livene til 1001 fattige familier i Malawi. 3 prosent har i dag tilgang til strøm. Støtt ein eller fleire familiar med lys. I samband med aksjonen arrangerer vi også ein tur til Malawi oktober 2015.
2015.07.23 av Øystein Garfors Les meir...
Skuleruta 2015-2016
Framlegg til skulerute for elevane i Sogn og Fjordane.
2015.07.02 av Øystein Garfors Les meir...
Skulestart 2015 - informasjon til nye elevar
Skulen startar opp mandag 17. august. Her kan du lese om mellom anna inntak, skulestart, skule-pc, og rådgjevingstilbod ved Flora vgs. Det vert vidare foreldremøte for nye vg1 elevar torsdag 20. august kl 18.
2015.07.01 av Øystein Garfors Les meir...
Elev PC
elev pc thumb
Skal du byrje på vidaregåande skule til hausten? Då treng du ei berbar datamaskin frå første skuledag. For å få maskina til skulestart, må du bestille ho innan 3. juli.
2015.06.07 av Øystein Garfors Les meir...
Google
Fronter
Fronter logo  skolearena
Lik Flora Vgs

Flora vgs facebook thumb

Elevane sitt skulemiljø

Her finn elevar og foreldre informasjon om § 9a i opplæringslova som fortel kva for rettar elevar og foreldre har i høve skulemiljø/arbeidsmiljø.

Elev- og lærlingombodet

Treng du hjelp til å løyse ei sak? Lurer du på rettar du har som elev eller lærling? Ta kontakt med elev- og lærglingombodet, som har teieplikt

Trigger Project

trigger logo