Hospitering for 9. klasse.
Mandag 9/3 og tysdag 10/3 vil vi ønske 9. klasse velkomne til hospitering ved Flora Vgs. Vi har sju studieprogram dei kan velje mellom. Påmelding innan vinterferien.
2015.01.25 av Øystein Garfors Les meir...
Lærling - start søket i dag
Søknadsfrist er 3. mars til VIGO.NO, men det er også ein del bedrifter som har søknadsfrist før dette. Kort sagt, du må vere aktiv sjølv opp mot bedrifter og opplæringskontor. Nedanfor finn du nokre viktige lenker kor ein kan starte jakta.
2015.01.21 av Øystein Garfors Les meir...
Våtmoroleikane 2015 vert 23. april
våtmoro 2015 th
Våtmoroleikane er ein multisportskonkurranse som vert arrangert i samarbeid med Flora Vidaregåande si idrettslinje og festivalen Våt Moro. Målet er å få til ein sosial møteplass for idrettsfolk frå alle skulane i Sogn og Fjordane. Samtidig er dette ei uhøgtideleg kåring av kva skule som har fylkets tøffaste vidaregåandeelevane.
2015.01.20 av Øystein Garfors Les meir...
Innsamlingsrekord for årets aksjonsdag.
malawi
Prosjekt Malawi er godt nøgde med årets aksjon. Det har per 19/1 komme inn totalt 199,139 kr - og med dei få uteståande betalingane som gjenstår vil vi såvidt bikke 200,000 kr. Dette er ny rekord. Tusen takk for alle elevar, lærarar og arbeidsgjevarar som har støtta prosjekta.
2015.01.19 av Øystein Garfors Les meir...
Ledig stilling som studieadministrativ leiar
Frå 01.05.15 har Flora vidaregåande skule ledig stilling som studieadministrativ leiar. Sjå stillingsutlysing her.
2015.01.15 av Øystein Garfors Les meir...
Studieinformasjon torsdag 15/01
Studieinformasjon for alle VG3 klassar på Flora Vgs, torsdag 15/01 kl0845-1350. Det kjem representantar frå 15 høgskular og universitet for å gje informasjon. Stand open for alle i aulaen mellom 1110 og 1200. Vel møtt.
2015.01.14 av Øystein Garfors Les meir...
Foreldremøte for 10. klasse
Vi vil med dette invitere til foreldremøte for elevar i 10. klasse ved Flora ungdomsskule. På møtet vert det gått gjennom viktig informasjon om inntaket til vidaregåande opplæring. Møtet vert onsdag 14/1 på kveldstid.
2015.01.13 av Øystein Garfors Les meir...
Godt nytt år
Takk til alle elevar, lærarar og samarbeidspartnerar for året som har gått og til lukke med 2015. Første skuledag for elevane er mandag 5. januar.
2014.12.31 av Øystein Garfors Les meir...
Google
Våtmoroleikane 2015

våtmoro 2015 th

Fronter
Fronter logo  skolearena
Lik Flora Vgs

Flora vgs facebook thumb

Elevane sitt skulemiljø

Her finn elevar og foreldre informasjon om § 9a i opplæringslova som fortel kva for rettar elevar og foreldre har i høve skulemiljø/arbeidsmiljø.

Elev- og lærlingombodet

Treng du hjelp til å løyse ei sak? Lurer du på rettar du har som elev eller lærling? Ta kontakt med elev- og lærglingombodet, som har teieplikt

Søknadsfristar 2015

- 1. Februar - søknad i vigo (særskilde vilkår)
- 3. Mars - søknad i vigo.no
-  09. juli, melding til alle søkjarane – 1. inntak.
- 16. juli, svarfrist første inntak.
- 02. august, melding om andre inntak.
- 07. august, svarfrist andre inntak. 
- For bytte / venteliste; kontakt skulen direkte.