aDABT UB vann prestisjepris på NM
adabt vann nm
aDABt UB stakk liksågodt av med førsteprisen i beste forretningsplan under årets NM for ungdomsbedrifter.
2016.05.01 av Øystein Garfors Les meir...
Lånekassen og digital postkasse
Har du barn under 18 år på videregåande? Opprett digital postkasse før barnet søker om stipend fra Lånekassen. Her finn du oppskrifta.
2016.04.20 av Øystein Garfors Les meir...
Ledig stilling på byggfag / KEM linja
Flora vidaregåande skule har ledig stilling innan byggfaga for lærar med kompetanse som rørleggjar. Søkjarar med ventilasjons-/blekkslagarkompetanse kan og verte vurdert.
2016.04.15 av Øystein Garfors Les meir...
Nye fraværsreglar
Frå 1. august 2016 er det fråværsgrense i videregåande skular. Hensikta er å motivere elevane til jamn innsats, og å hindre skulk.
2016.04.15 av Øystein Garfors Les meir...
Blikkenslagerekspert frå Danmar vitja Florø
blikkenslager th
Erwin Nielsen, teknisk sjef frå VM Zink var denne veka på snarbesøk hos Flora vgs. I to dagar inspirerte og rettleia han elevar, lærarar og lærlingar på Flora vgs.
2016.04.13 av Øystein Garfors Les meir...
Ungdata-undersøkinga i Flora 2016
Formålet med undersøkinga er å kartleggje ulike sider ved livsstilen og levekåra til ungdom. Undersøkinga er anonym og vil bli gjennomført i veke 16 på skulen.
2016.04.12 av Øystein Garfors Les meir...
Vi treng fleire lærarar
Flora vidaregåande skule har fleire ledige stillingar frå august 2016 med søknadsfrist 04.04.16. Har du bakgrunn innan nokon av faga IKT, norsk, engelsk, fysikk, matematikk vil vi gjerne at du les vidare
2016.03.15 av Øystein Garfors Les meir...
Gull i senior NM
kristi strømmen kj
Kristi Strømmen Kjerpeseth har tatt sitt første gull i seniorklassen i NM. Ho er er elev på 2. året ved studieførebuande linje på Flora vgs. Vi ønskjer å gratulere med prestasjonen hennar i øvinga 60 meter hekk innandørs.
2016.03.14 av Øystein Garfors Les meir...
Google
Fronter
Fronter logo  skolearena
Lik Flora Vgs

Flora vgs facebook thumb

Elevane sitt skulemiljø

Her finn elevar og foreldre informasjon om § 9a i opplæringslova som fortel kva for rettar elevar og foreldre har i høve skulemiljø/arbeidsmiljø.

Elev- og lærlingombodet

Treng du hjelp til å løyse ei sak? Lurer du på rettar du har som elev eller lærling? Ta kontakt med elev- og lærglingombodet, som har teieplikt

Trigger Project

trigger logo