Trigger prosjektet - læringsoppgåver
trigger logo
TRIGGER tilbyr elevar oppgåver og læremateriell om internasjonalisering og om å vere verdsborgar. Dei kan knyttas opp til læreplanmål i fleire fag både på vgs- og ungdomsskulenivå. Her kan de laste ned 12 læringsoppgåver.
2014.09.19 av Øystein Garfors Les meir...
Vil du jobbe med fornybar energi og entreprenørskap i Malawi?
Måla våre er å skape økonomisk bærekraft i prosjekta våre ved å betre levevilkåra og miljøet for innbyggarar i Nkhotakota . Vi er på god veg, men det nok av utfordringar å ta i frå. I februar 2015 treng vi to driftige personar som kan ta over etter fredskorpsdeltakarane som er der i dag.
2014.09.19 av Øystein Garfors Les meir...
Utvekslingsstudent neste skoleår?
Verden
Onsdag 24/09 inviterer vi alle interesserte elevar med foreldre til presentasjon og bildeframsyning, frå elevar som var på utveksling forrige skuleår. Auditorium 2 kl 18-20. Påmelding til miljøkoordinator innan 24/9
2014.09.18 av Øystein Garfors Les meir...
Lærlingombodet på Flora Vgs 22/09
Fra kl.12.00 kan elever som har spørsmål til lærlingombudet treffe henne ved kantina der hun skal ha stand. Elev- og lærlingombudet Venke Noreide skal informere om ombudsordninga til alle vg1-klasser. Infoen blir gitt i auditorium 2 puljevis til alle vg1 klassar.
2014.09.18 av Øystein Garfors Les meir...
Solenergisamarbeid vinner internasjonal anerkjennelse
landsbylys
Kumudzi Kuwale (landsbylys) prosjektet som er starta gjennom partnerskapet til Flora Vgs og Nkhotakota Youth organization fekk i dag tildelt ein internasjonal pris for sitt arbeid for å gje bærekraftig energi til landsbybebuarar og småbedrifter i Malawi. Les pressemelding.
2014.09.10 av Øystein Garfors Les meir...
Privatisteksamen - frist for oppmelding 15/9
Oppmelding til privatisteksamen hausten 2014 skal gjerast på privatistweb.no. For meir informasjon: gå inn på www.privatistweb.no.Det må nyttast nettbank/kort, Visa/Mastercard, ved betaling.
2014.09.03 av Øystein Garfors Les meir...
Treng elevar til å drive Prosjekt Malawi
prosjekt malawi tre thumb
Vi treng 11 elevar til å drive skulen sitt internasjonale prosjekt i Malawi for dette skuleåret. Informasjonsmøte om korleis du kan engasjere deg onsdag 27/8 kl 11-12. Søknadsskjema - med frist onsdag 3/9 finn du her.
2014.08.20 av Øystein Garfors Les meir...
Læreplasskurs – tilbod til deg som endå ikkje har fått læreplass
Ungdom som ynskjer læreplass, men som ikkje har fått plass innan 15. august, får no tilbod om Læreplasskurs. Kurset skal gjere søkjaren meir kvalifisert til å få læreplass.
2014.08.14 av Øystein Garfors Les meir...
Google
Fronter
Fronter logo  skolearena
Lik Flora Vgs

Flora vgs facebook thumb

Elevane sitt skulemiljø

Her finn elevar og foreldre informasjon om § 9a i opplæringslova som fortel kva for rettar elevar og foreldre har i høve skulemiljø/arbeidsmiljø.

Elev- og lærlingombodet

Treng du hjelp til å løyse ei sak? Lurer du på rettar du har som elev eller lærling? Ta kontakt med elev- og lærglingombodet, som har teieplikt

Søknadsfristar 2014

- 1. Februar - søknad i vigo (særskilde vilkår)
- 1. Mars - søknad i vigo.no
-  09. juli, melding til alle søkjarane – 1. inntak.
- 16. juli, svarfrist første inntak.
- 02. august, melding om andre inntak.
- 07. august, svarfrist andre inntak. 
- For bytte / venteliste; kontakt skulen direkte.