Resultat våtmoroleikane 2014
våtmoro th
Sju lag stilte til start på dei første Våtmoroleikane. Det blei heimesiger då Flora vgs sitt "lag 2" sprang, sykla, svømte og padla fortast. Stryn vgs og Øyrane vgs kom hakk i hel.
2014.04.11 av Øystein Garfors Les meir...
Våtmoroleikane 2014
våtmoroleikane 2014 th
10. april lanserer Wate UB i samarbeid med idrettsklassane på Flora Vgs og Våt Moro arrangementet; Våtmoroleikane 2014. 7 lag er påmeldt og skal konkurrere om å bli dei tøffaste vgs-elevane i fylket. Første del av konkurransen startar 12.00 på idrettssenteret. Elevane får lang lunsj for å komme for å heie. Sjå vedlagt beskrivelse og program.
2014.04.07 av Øystein Garfors Les meir...
Informasjon til føresette og ungdom om Ungdata-undersøkinga i Flora 2014
UngData undersøkinga (gjennomført veke 14-15) er ei anonym undersøking blant ungdomane i Flora. Formålet er å kartleggje ulike sider ved livsstilen og levekåra til ungdom. Resultata vil m.a. kunne danne grunnlag for det førebyggjande arbeidet retta mot ungdom i Flora kommune. Meir info om denne her.
2014.03.26 av Øystein Garfors Les meir...
Grindbygg til sals via auksjon
grindbygg th
Byggfag ved Flora vidaregåande skule har bygd rammeverk til eit grindbygg på 6*4 meter (innvendig mål). Dette ønskjer vi å auksjonere vekk. Bodfrist innan 20/3 kl 1200.
2014.03.12 av Øystein Garfors Les meir...
Konferansetimar vg1 og vg2 i veke11
Det skal vere konferansetimar for vg1 og vg2 neste veke. Den einskilde lærar bestemmer sjølv kva dag/ dagar som skal nyttast. Elevane vil melding/invitasjon om tidspunkt.
2014.03.04 av Øystein Garfors Les meir...
Lite men lysande samarbeid
landsbylys
Fylkesmagasinet har skreve historia om kva bollesalet på ein bensinstasjon utanfor Florø har å gjere med elektrifisering av landsbygda i Malawi. Sjå link her
2014.02.28 av Øystein Garfors Les meir...
Brandsøy besøkte byggfag
Byggfagklassen 1 BAB har i de siste dagene hatt besøk av 7 klasse ved Brandsøy skole og laget 32 montere. Kjekt å ha dykk på besøk - bra jobba, berre sjå bileta!
2014.02.10 av Øystein Garfors Les meir...
Økonomilappen, pizza og film
personleg økonomi th
Sparebanken Sogn og Fjordane ønskjer å invitere elevar frå Flora vgs til ein sosial og lærerik kveld kor de kan ta økonomilappen, ete pizza og sjå ein av det siste årets beste filmar - Captain Phillips. Lærerikt og gratis. Vi har 100 plassar. Førstemann til mølla får plass onsdag 26/2.
2014.02.10 av Øystein Garfors Les meir...
Google
Våtmoroleikane 2014

våtmoroleikane 2014 th

Søknadsfristar 2014

- 1. Februar - søknad i vigo (særskilde vilkår)
- 1. Mars - søknad i vigo.no
-  09. juli, melding til alle søkjarane – 1. inntak.
- 16. juli, svarfrist første inntak.
- 02. august, melding om andre inntak.
- 07. august, svarfrist andre inntak. 
- For bytte / venteliste; kontakt skulen direkte

Lik Flora Vgs

Flora vgs facebook thumb

Elevane sitt skulemiljø

Her finn elevar og foreldre informasjon om § 9a i opplæringslova som fortel kva for rettar elevar og foreldre har i høve skulemiljø/arbeidsmiljø. De finn også info om kva elev- og lærlingombodet kan hjelpe til med.

Fronter
Fronter logo  skolearena