Søkerhandboka 2015-2016
Opplæringsavdelinga har utarbeidd ein søkjarhandbok med informasjon om søking og inntak til vidaregåande opplæring skuleåret 2015-2016. Her finn de opplæringstilbodet som vert lyst ut og informasjon om datoar, fristar, prosedyrar, krav og rettar.
2014.12.17 av Øystein Garfors Les meir...
Aksjonsdagen - Prosjekt Malawi
Takk til alle som har bidratt på aksjonsdagen skulen hadde 5/12. Betalingsfrist er 17/12. Giro er utdelt, men du finn også link til det her. Det er viktig at betaling vert merka med elevens navn og klasse.
2014.12.11 av Øystein Garfors Les meir...
Felles juleavslutning for lærere og elever fredag 19. desember
Fra kl.08.45 til kl.10.15 blir det egen avslutning med kontaktlærer. Fra kl.10.15 - kl.10.45 blir det felles avslutning for alle på trappa i foajeen. Sang, musikk, taler og dans. Julehilsen fra Elevrådet :-)Første skoledag er mandag 5/1.
2014.12.11 av Øystein Garfors Les meir...
Ambassador opner tidenes første Nkhotakota musikk- og kulturfestival
musikkfestival th
Den norske ambassadøren stod for den offisielle opninga av helgas første musikk- og kulturfestival i Nkhotakota i Malawi. Flora Vgs har gjennom dei siste tre åra bygd opp Nkhotakota Kultursenter som er distriktets einaste institusjon som aktivitserer unge innan kulturelt entreprenørskap. På vegen fekk ambassadøren også innsyn i "landsbylys-prosjektet" kor fattige familiar på landsbygda får strøm via solceller.
2014.12.08 av Øystein Garfors Les meir...
Flora vgs offisielt opna
Fylkesordførar Åshild Kjelsnes kunne mandag stolt fortelje at skulane i den vidaregåande opplæringa her i fylket er blant dei beste i landet. Flora Vgs som kontinuerleg har blitt opprusta sidan 2008 framstår som eit av dei flottaste. Sjå bileteserie frå opninga.
2014.11.18 av Øystein Garfors Les meir...
Offisiell opning Flora vgs måndag 17.11
No er endeleg dagen komme - for offisiell opning av Flora vgs. Det vert feira med konsert, kake, opningsmarkering for inviterte, elevar og tilsette. Nysgjerrige er hjarteleg velkomne på open skule mellom 18-1930 for å sjå kor fin skulen har blitt.
2014.11.17 av Øystein Garfors Les meir...
Flora vgs vidare i fotballturnering for vidaregåande skular
flora 1 fotball th
Florø 1 er kvalifisert etter 4-0 og 7-1 i fotballturnering for vidaregåande skular. Florø 2 tapte 0-4 og vant 8-1 og må vente på resultat i andre kvalifiseringar for å være vidare. Bra jobba!
2014.11.12 av Øystein Garfors Les meir...
Siste frist for lån og stipend
15. november er frist både for å søke om støtte for høsten 2014 og for å melde fra om endringer.
2014.11.11 av Øystein Garfors Les meir...
Google
Fronter
Fronter logo  skolearena
Lik Flora Vgs

Flora vgs facebook thumb

Elevane sitt skulemiljø

Her finn elevar og foreldre informasjon om § 9a i opplæringslova som fortel kva for rettar elevar og foreldre har i høve skulemiljø/arbeidsmiljø.

Elev- og lærlingombodet

Treng du hjelp til å løyse ei sak? Lurer du på rettar du har som elev eller lærling? Ta kontakt med elev- og lærglingombodet, som har teieplikt

Søknadsfristar 2015

- 1. Februar - søknad i vigo (særskilde vilkår)
- 1. Mars - søknad i vigo.no
-  09. juli, melding til alle søkjarane – 1. inntak.
- 16. juli, svarfrist første inntak.
- 02. august, melding om andre inntak.
- 07. august, svarfrist andre inntak. 
- For bytte / venteliste; kontakt skulen direkte.