Når du har fått læreplass.
Alle som har fått læreplass må sende inn svarskjema til fylkeskommunen innan 1. juni. Dei som ikkje har gjort avtale innan den tid vert kalla inn til regionale samlingar.
2015.05.20 av Øystein Garfors Les meir...
Prosjekt Malawi deltek på NM
pmub nm th
Prosjekt Malawi har halde på sidan 2011. No er dei endeleg med i NM for ungdomsbedrifter. Dei konkurrerer 30/4 om beste sosiale entreprenørskapsbedrift.
2015.04.30 av Øystein Garfors Les meir...
Ledige stillingar ved Flora vgs med faga spansk, norsk og andre språk og samfunnsfag
Flora vidaregåande skule har ledige stillingar frå august 2015 med søknadsfrist 07.05.15
2015.04.30 av Øystein Garfors Les meir...
Endringar i skuleruter frå 1. mai 2015
Det vil verte endringar på enkelte avgangstider for nokre av skulerutene i Flora Kommune.
2015.04.27 av Øystein Garfors Les meir...
Sogn og Fjordane mesterskap i yrkesfag
yrkesfag th
For første gang vart det arrangert yrkesfagkonkurranse i Sogn og Fjordane for vg1 og vg2. Chris Adrian Steinvik frå Flora vgs fekk 1. pris i industrimekanikerfaget.
2015.04.16 av Øystein Garfors Les meir...
Ledig vikariat frå august 2015
- 100 % vikariat for skuleåret 2015-2016. Undervisning i spansk i kombinasjon med andre relevante språk og samfunnsfag.
2015.04.16 av Knut Christian Clausen Les meir...
Våtmoroleikane, torsdag 23. april
våtmoro 2015 th
Her er litt informasjon om øvingane, program og anna som er kjekt å vite for dei som vil bli "dei tøffaste vidaregåandeelevane i 2015".
2015.03.17 av Øystein Garfors Les meir...
Ikkje høyr på mora di
Forsking viser at mor er den som har størst påverknad på ein 10.klasse sitt val av programområde på vidaregåande. Du skal sjølvsagt høyre på kva ho, far, rådgjevarar og andre vaksne meiner, men det er viktig at du vel det du ynskjer.
2015.03.16 av Øystein Garfors Les meir...
Google
Fronter
Fronter logo  skolearena
Lik Flora Vgs

Flora vgs facebook thumb

Elevane sitt skulemiljø

Her finn elevar og foreldre informasjon om § 9a i opplæringslova som fortel kva for rettar elevar og foreldre har i høve skulemiljø/arbeidsmiljø.

Elev- og lærlingombodet

Treng du hjelp til å løyse ei sak? Lurer du på rettar du har som elev eller lærling? Ta kontakt med elev- og lærglingombodet, som har teieplikt

Trigger Project

trigger logo