Flora vgs offisielt opna
Fylkesordførar Åshild Kjelsnes kunne mandag stolt fortelje at skulane i den vidaregåande opplæringa her i fylket er blant dei beste i landet. Flora Vgs som kontinuerleg har blitt opprusta sidan 2008 framstår som eit av dei flottaste. Sjå bileteserie frå opninga.
2014.11.18 av Øystein Garfors Les meir...
Offisiell opning Flora vgs måndag 17.11
No er endeleg dagen komme - for offisiell opning av Flora vgs. Det vert feira med konsert, kake, opningsmarkering for inviterte, elevar og tilsette. Nysgjerrige er hjarteleg velkomne på open skule mellom 18-1930 for å sjå kor fin skulen har blitt.
2014.11.17 av Øystein Garfors Les meir...
Flora vgs vidare i fotballturnering for vidaregåande skular
flora 1 fotball th
Florø 1 er kvalifisert etter 4-0 og 7-1 i fotballturnering for vidaregåande skular. Florø 2 tapte 0-4 og vant 8-1 og må vente på resultat i andre kvalifiseringar for å være vidare. Bra jobba!
2014.11.12 av Øystein Garfors Les meir...
Siste frist for lån og stipend
15. november er frist både for å søke om støtte for høsten 2014 og for å melde fra om endringer.
2014.11.11 av Øystein Garfors Les meir...
Endring i skuleskyss og bussstopp
skoleskyss
Firda billlag melder om at i høve vegarbeidet vert omlegging av busstopp for elevane ved Flora Vidaregåande skule. Endringar både morgon og ettermiddag.
2014.10.30 av Øystein Garfors Les meir...
Bli med i ungdomens bystyre!
Vil du vere med å bestemme i Flora Kommune? Fordele pengar, ta opp ting som er viktige for ungdom, med på å arrangere t.d. konsertar og mykje meir. Valet skjer 20.10. Flora Vgs har fem plassar i UB. Ta kontakt
2014.10.13 av Øystein Garfors Les meir...
Presentasjon av ungdomsundersøkinga Ungdata i Flora kommune
Vil du ha informasjon om kva ungdommar i Flora kommune svarar på spørsmål om forhold til foreldre og vener, skule og framtid, oppvekst, fritid og nærmiljø, databruk, helse og trivsel, tobakk og rus, risikoåtferd og vald? Sett av tida, tysdag 21. oktober kl 1730-1900 Flora Samfunnshus. Ope for alle.
2014.10.09 av Øystein Garfors Les meir...
Trigger prosjektet - læringsoppgåver
trigger logo
TRIGGER tilbyr elevar oppgåver og læremateriell om internasjonalisering og om å vere verdsborgar. Dei kan knyttas opp til læreplanmål i fleire fag både på vgs- og ungdomsskulenivå. Her kan de laste ned 12 læringsoppgåver.
2014.09.19 av Øystein Garfors Les meir...
Google
Fronter
Fronter logo  skolearena
Lik Flora Vgs

Flora vgs facebook thumb

Elevane sitt skulemiljø

Her finn elevar og foreldre informasjon om § 9a i opplæringslova som fortel kva for rettar elevar og foreldre har i høve skulemiljø/arbeidsmiljø.

Elev- og lærlingombodet

Treng du hjelp til å løyse ei sak? Lurer du på rettar du har som elev eller lærling? Ta kontakt med elev- og lærglingombodet, som har teieplikt

Søknadsfristar 2014

- 1. Februar - søknad i vigo (særskilde vilkår)
- 1. Mars - søknad i vigo.no
-  09. juli, melding til alle søkjarane – 1. inntak.
- 16. juli, svarfrist første inntak.
- 02. august, melding om andre inntak.
- 07. august, svarfrist andre inntak. 
- For bytte / venteliste; kontakt skulen direkte.