Ved andregangs inntak til skuleåret 2015–16 er det tatt inn 543 elevar ved Flora vgs
Dei fleste klassane er fylt opp. Flora vgs har 24 ledige plassar etter 2. inntak. 23 av desse er på vg2 og vg3 tilbod medan eitt på vg1. Svafrist for 2. opptak er 5. august. Kvar einskild skule tek deretter over inntaket. Elevar som ikkje har søkt kan ta kontakt med skulen etter 5. august
2015.08.01 av Øystein Garfors Les meir...
1001 lys
kumudzi kuwale logo th
Flora vgs har starta ein Crowdfunding for å lyse opp livene til 1001 fattige familier i Malawi. 3 prosent har i dag tilgang til strøm. Støtt ein eller fleire familiar med lys. I samband med aksjonen arrangerer vi også ein tur til Malawi oktober 2015.
2015.07.23 av Øystein Garfors Les meir...
Skuleruta 2015-2016
Framlegg til skulerute for elevane i Sogn og Fjordane.
2015.07.02 av Øystein Garfors Les meir...
Skulestart 2015 - informasjon til nye elevar
Skulen startar opp mandag 17. august. Medan du ventar kan her lese meir om mellom anna inntak, skulestart, skule-pc, og rådgjevingstilbod ved Flora vgs.
2015.07.01 av Øystein Garfors Les meir...
Elev PC
elev pc thumb
Skal du byrje på vidaregåande skule til hausten? Då treng du ei berbar datamaskin frå første skuledag. For å få maskina til skulestart, må du bestille ho innan 3. juli.
2015.06.07 av Øystein Garfors Les meir...
Munnleg eksamen: Varsling og permitering
Det blir varsling om munnlege parti kl 0900 kvar dag frå fredag 5.juni. Varslinga ligg i fronter og ved oppslag på oppslagstavla. Elevane har sjølv ansvar for å følge med på varslinga. Dersom du er trekt ut, og ikkje er på skulen kl 0900, må ta kontakt med faglærar. Les også om siste skuleveka nedanfor.
2015.06.04 av Øystein Garfors Les meir...
Når du har fått læreplass.
Alle som har fått læreplass må sende inn svarskjema til fylkeskommunen innan 1. juni. Dei som ikkje har gjort avtale innan den tid vert kalla inn til regionale samlingar.
2015.05.20 av Øystein Garfors Les meir...
Prosjekt Malawi deltek på NM
pmub nm th
Prosjekt Malawi har halde på sidan 2011. No er dei endeleg med i NM for ungdomsbedrifter. Dei konkurrerer 30/4 om beste sosiale entreprenørskapsbedrift.
2015.04.30 av Øystein Garfors Les meir...
Google
Fronter
Fronter logo  skolearena
Lik Flora Vgs

Flora vgs facebook thumb

Elevane sitt skulemiljø

Her finn elevar og foreldre informasjon om § 9a i opplæringslova som fortel kva for rettar elevar og foreldre har i høve skulemiljø/arbeidsmiljø.

Elev- og lærlingombodet

Treng du hjelp til å løyse ei sak? Lurer du på rettar du har som elev eller lærling? Ta kontakt med elev- og lærglingombodet, som har teieplikt

Trigger Project

trigger logo