• tegneserierute med lærer som underviser mens en pult står tom

  Informasjon om nye fråværsreglar

  Her finn du informasjon om nye fråværsreglar, instruks for fråværsføring for fag- og kontaktlærarar samt kontaktprosedyre for elevar og føresette ved sjukdom. Alt gjeld frå 1/8-2016

 • Foto: Flora vgs

  Foreldremøte vg1-vg2-vg3

  Viktig foreldremøte tysdag 16/8: 1730 for vg1 yrkesfag. 1800 for vg1 studiespes og idrett 1830 for alle vg2 klassar og vg3 (dei som ynskjer eller har elevar under 18 år)    

 • Bilete av kunnskapsminister Rød Isaksen

  Fråværsgrense i videregåande skule

  Frå 1. august 2016 er det ei fråværsgrense på 10 prosent i vidaregåande skule. Denne grensa gjeld per fag. Utgangspunktet er at alt fravær skal førast.  

Fleire saker ›