Foreldremøte torsdag 28/8 kl 1800
For vg1 og vg2 yrkesfag. Fellesmøte i aulaen på skulen før individuell info i klassane. Vel møtt.
2014.08.22 av Øystein Garfors Les meir...
Treng elevar til å drive Prosjekt Malawi
prosjekt malawi tre thumb
Vi treng 11 elevar til å drive skulen sitt internasjonale prosjekt i Malawi for dette skuleåret. Informasjonsmøte om korleis du kan engasjere deg onsdag 27/8 kl 11-12. Søknadsskjema - med frist onsdag 3/9 finn du her.
2014.08.20 av Øystein Garfors Les meir...
Læreplasskurs – tilbod til deg som endå ikkje har fått læreplass
Ungdom som ynskjer læreplass, men som ikkje har fått plass innan 15. august, får no tilbod om Læreplasskurs. Kurset skal gjere søkjaren meir kvalifisert til å få læreplass.
2014.08.14 av Øystein Garfors Les meir...
Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend
...men for å få det må du søke om stipendet. Du kan få 946, 2 095 eller 3 500 kroner i utstyrsstipend, avhengig av kva utdanning du tek.
2014.08.03 av Øystein Garfors Les meir...
Skulestart 2014
Gratulerer med tilbod om skuleplass ved Flora Vidaregåande Skule! Første skuledag vert mandag 18/08. Alle elevar møter kl 0900 i fleirbrukshallen på idrettssenteret. Det er viktig at du møter der du er tatt opp som elev - slik at du ikkje mister skuleplassen din. Dersom du ikkje kjem til å møte vil vi at du tek kontakt med skulen snarast råd.
2014.07.09 av Øystein Garfors Les meir...
Avslutning av skuleåret - fredag 20/6
0845 - 1000: Avslutning i klassane (ikkje avganselevar som har hatt eiga avslutning tirsdag/torsdag kveld)1015: Fellesmøte for tilsette.1200: Lunsj og avslutning i kantina for tilsette.
2014.06.16 av Øystein Garfors Les meir...
Elev-pc for deg som startar vidaregåande skule til hausten
elev pc thumb
Skal du byrje på vidaregåande skule til hausten? Då treng du ei berbar datamaskin frå første skuledag. Du kan kjøpe elev-pc gjennom Sogn og Fjordane fylkeskommune.
2014.06.16 av Øystein Garfors Les meir...
Fadderordning for nye hybelboere skoleåret 2014/15
fadder 2014 th
Flora Vgs gjør som mange andre skoler og høyskoler som nå har et fadderprogram. Målet med dette er å gjør starten til alle hybelboere på skolen best og tryggest mulig.
2014.06.10 av Øystein Garfors Les meir...
Google
Fronter
Fronter logo  skolearena
Lik Flora Vgs

Flora vgs facebook thumb

Elevane sitt skulemiljø

Her finn elevar og foreldre informasjon om § 9a i opplæringslova som fortel kva for rettar elevar og foreldre har i høve skulemiljø/arbeidsmiljø.

Elev- og lærlingombodet

Treng du hjelp til å løyse ei sak? Lurer du på rettar du har som elev eller lærling? Ta kontakt med elev- og lærglingombodet, som har teieplikt

Søknadsfristar 2014

- 1. Februar - søknad i vigo (særskilde vilkår)
- 1. Mars - søknad i vigo.no
-  09. juli, melding til alle søkjarane – 1. inntak.
- 16. juli, svarfrist første inntak.
- 02. august, melding om andre inntak.
- 07. august, svarfrist andre inntak. 
- For bytte / venteliste; kontakt skulen direkte.