Ledige stillingar ved Flora vgs
Flora vidaregåande skule har ledige stillingar frå august 2015 med søknadsfrist 09.04.15:
2015.03.27 av Øystein Garfors Les meir...
Våtmoroleikane, torsdag 23. april
våtmoro 2015 th
Her er litt informasjon om øvingane, program og anna som er kjekt å vite for dei som vil bli "dei tøffaste vidaregåandeelevane i 2015".
2015.03.17 av Øystein Garfors Les meir...
Ikkje høyr på mora di
Forsking viser at mor er den som har størst påverknad på ein 10.klasse sitt val av programområde på vidaregåande. Du skal sjølvsagt høyre på kva ho, far, rådgjevarar og andre vaksne meiner, men det er viktig at du vel det du ynskjer.
2015.03.16 av Øystein Garfors Les meir...
Ledige læreplassar i offentleg sektor 2015
Pr. 25. februar har opplæringskontoret for offentleg sektor (OKOS) 56 ledige læreplassar i sine medlemsbedrifter. Tilsetjingar skjer fortløpande. Vi har sjølvsagt lenka direkte til jobbane.
2015.03.12 av Øystein Garfors Les meir...
Hospitering for 9. klasse mandag og tysdag 9-10. mars
Vi er klare for å ta i mot 172 elevar frå 9. klasse. Berre litt finjustering av programmet manglar. Her finn de litt praktisk info:
2015.03.05 av Øystein Garfors Les meir...
Prisar til Viking Tech UB og Prosjekt Malawi UB
prosj malawi 2015 th
Kjekk dag i Førde for Flora vgs. Det var heile fem ungdomsbedrifter representert på messa: Trimigrering, Prosjekt Malawi, Comp Space, VikingTech og Flora Bygg og Fix.
2015.03.04 av Øystein Garfors Les meir...
Florø-lærar årets entreprenørskapslærar
Ved årets messeopning fekk Torgeir Halvorsen, lærar med Flora vidaregåande skule, prisen for Årets entreprenørskapslærar 2014 i fylket.
2015.03.04 av Øystein Garfors Les meir...
Oda og Åsmund vert leiar for ein dag!
Tysdag 3. mars 2015 tek Oda Igland og Åsmund Hordvik over sjefsstolen i to Florø-bedrifter, Norwell AS og Pixelwerk AS. Saman med Ingrid Kassen og Nicolas Iannone deltek dei på 'leiar for ein dag'.
2015.03.02 av Øystein Garfors Les meir...
Google
Fronter
Fronter logo  skolearena
Lik Flora Vgs

Flora vgs facebook thumb

Elevane sitt skulemiljø

Her finn elevar og foreldre informasjon om § 9a i opplæringslova som fortel kva for rettar elevar og foreldre har i høve skulemiljø/arbeidsmiljø.

Elev- og lærlingombodet

Treng du hjelp til å løyse ei sak? Lurer du på rettar du har som elev eller lærling? Ta kontakt med elev- og lærglingombodet, som har teieplikt

Søknadsfristar 2015

- 1. Februar - søknad i vigo (særskilde vilkår)
- 3. Mars - søknad i vigo.no
-  09. juli, melding til alle søkjarane – 1. inntak.
- 16. juli, svarfrist første inntak.
- 02. august, melding om andre inntak.
- 07. august, svarfrist andre inntak. 
- For bytte / venteliste; kontakt skulen direkte.