Hugs å søkje læreplass innan 1/3
yrkesfag th
Det er kamp om læreplassane og det er DU som søkjar som må ta initiativet. Her er tre viktige grep som vil styrke ditt kandidatur:
2016.02.07 av Øystein Garfors Les meir...
Foreldremøte for foreldre til 10. klasse
Torsdag 28. januar fortel rådgjevarar om vidaregåande opplæring på Flora vgs. Kva studietilbod finnast? Kva er smarte valg? Kva er skilnadane på yrkesfag/studiespesialierande programområder? Elevane får informasjon på dagen. Foreldre på kvelden kl 18 og 1930.
2016.01.28 av Øystein Garfors Les meir...
Du kan søkje på skuleplass frå 7. januar
Det vert høve til å søkje på www.vigo.no frå torsdag 7. januar. Opplæringstilbodet for skuleåret 2016-2017 ligg på www.vilbli.no. Du kan også finne tilboda i søkjarhandboka.
2016.01.05 av Øystein Garfors Les meir...
Fullt trykk på yrkes- og utdanningsrådgjeving i veke 2
I veke 2 er det fullt trykk på yrkes- og utdanningsrådgjeving. Mandag og tysdag får alle elevar på vg2 yrkesfag tilbod om kurs i jobbsøk. Dette er ein god start for prosessen med å skaffe seg læreplass. Torsdag 14/1 kjem representantar frå 16 universitet og høgskular for å gje alle avgangselevane på vg3 info om sine studier.
2016.01.05 av Øystein Garfors Les meir...
Juleavslutning
Fredag 18/12 er siste dag før ferien. Takk til alle elevar, lærarar, føresette og samarbeidspartnarar for året som har gått. Etter ein pust i bakken er vi klare for nytt skuleår mandag 4. januar.
2015.12.17 av Øystein Garfors Les meir...
Internasjonal dag på Flora vgs 11/11
Onsdag 1130-1300 vert internasjonal dag markert på Flora vgs. Det vert sal av internasjonal mat og konsert med afrofunk bandet Konkalazi frå Malawi. Alle er velkomne.
2015.11.09 av Øystein Garfors Les meir...
Elevrådsstyret og skulen sine utval 2015/2016
Det nye elevrådsstyret og skulen sine utval er valt. Njål Eliasson frå 1 STA er vår nye elevrådsleiar.
2015.09.21 av Øystein Garfors Les meir...
Vil du jobbe med fornybar energi og entreprenørskap i Malawi?
fredskorpset stilling
Gjennom fredskorpset får vi finansiert to stillingar i Nkhotakota i Malawi. Frå februar 2016 treng vi ein ny leiar for solenergiselskapet Kumudzi Kuwale Ltd og ein rådgjevar som kan vidareutvikle prosjekta våre innan entreprenørskap, kultur og yrkesopplæring.
2015.09.09 av Øystein Garfors Les meir...
Google
Fronter
Fronter logo  skolearena
Lik Flora Vgs

Flora vgs facebook thumb

Elevane sitt skulemiljø

Her finn elevar og foreldre informasjon om § 9a i opplæringslova som fortel kva for rettar elevar og foreldre har i høve skulemiljø/arbeidsmiljø.

Elev- og lærlingombodet

Treng du hjelp til å løyse ei sak? Lurer du på rettar du har som elev eller lærling? Ta kontakt med elev- og lærglingombodet, som har teieplikt

Trigger Project

trigger logo