Internasjonal dag på Flora vgs 11/11
Onsdag 1130-1300 vert internasjonal dag markert på Flora vgs. Det vert sal av internasjonal mat og konsert med afrofunk bandet Konkalazi frå Malawi. Alle er velkomne.
2015.11.09 av Øystein Garfors Les meir...
Elevrådsstyret og skulen sine utval 2015/2016
Det nye elevrådsstyret og skulen sine utval er valt. Njål Eliasson frå 1 STA er vår nye elevrådsleiar.
2015.09.21 av Øystein Garfors Les meir...
Vil du jobbe med fornybar energi og entreprenørskap i Malawi?
fredskorpset stilling
Gjennom fredskorpset får vi finansiert to stillingar i Nkhotakota i Malawi. Frå februar 2016 treng vi ein ny leiar for solenergiselskapet Kumudzi Kuwale Ltd og ein rådgjevar som kan vidareutvikle prosjekta våre innan entreprenørskap, kultur og yrkesopplæring.
2015.09.09 av Øystein Garfors Les meir...
Skuleskyss
skuleskyss
Her finn du informasjon om skuleskyss, søknad om skuleskyss, søknad delt bustad og skyssreglement for elevar i vidaregåande opplæring i Sogn og fjordane
2015.08.28 av Øystein Garfors Les meir...
Foreldremøte vg1, utsatt fra 20. til 27. august
Gi melding til føresette. Foreldremøte er flytta til torsdag 27. august kl 18-1930
2015.08.19 av Øystein Garfors Les meir...
Registreringsskjema nye elevar
Alle nye elevar MÅ fylle ut dette kontaktskjemaet og levere inn til kontaktlærar snarast.
2015.08.14 av Øystein Garfors Les meir...
Ved andregangs inntak til skuleåret 2015–16 er det tatt inn 543 elevar ved Flora vgs
Dei fleste klassane er fylt opp. Flora vgs har 24 ledige plassar etter 2. inntak. 23 av desse er på vg2 og vg3 tilbod medan eitt på vg1. Svafrist for 2. opptak er 5. august. Kvar einskild skule tek deretter over inntaket. Elevar som ikkje har søkt kan ta kontakt med skulen etter 5. august
2015.08.01 av Øystein Garfors Les meir...
1001 lys og tur til Malawi
kumudzi kuwale logo th
Flora vgs har starta ein Crowdfunding for å lyse opp livene til 1001 fattige familier i Malawi. 3 prosent har i dag tilgang til strøm. Støtt ein eller fleire familiar med lys. I samband med aksjonen arrangerer vi også ein tur til Malawi oktober 2015.
2015.07.23 av Øystein Garfors Les meir...
Google
Fronter
Fronter logo  skolearena
Lik Flora Vgs

Flora vgs facebook thumb

Elevane sitt skulemiljø

Her finn elevar og foreldre informasjon om § 9a i opplæringslova som fortel kva for rettar elevar og foreldre har i høve skulemiljø/arbeidsmiljø.

Elev- og lærlingombodet

Treng du hjelp til å løyse ei sak? Lurer du på rettar du har som elev eller lærling? Ta kontakt med elev- og lærglingombodet, som har teieplikt

Trigger Project

trigger logo