Vikariat som Miljøkoordinator i 50% stilling
Flora vidaregåande skule har ledig vikariat som Miljøkoordinator i 50% stilling for skuleåret 2015—2016. Søknadsfrist 17.06.15.
2015.06.10 av Knut Christian Clausen Les meir...
Elev PC
elev pc thumb
Skal du byrje på vidaregåande skule til hausten? Då treng du ei berbar datamaskin frå første skuledag. For å få maskina til skulestart, må du bestille ho innan 3. juli.
2015.06.07 av Øystein Garfors Les meir...
Munnleg eksamen: Varsling og permitering
Det blir varsling om munnlege parti kl 0900 kvar dag frå fredag 5.juni. Varslinga ligg i fronter og ved oppslag på oppslagstavla. Elevane har sjølv ansvar for å følge med på varslinga. Dersom du er trekt ut, og ikkje er på skulen kl 0900, må ta kontakt med faglærar. Les også om siste skuleveka nedanfor.
2015.06.04 av Øystein Garfors Les meir...
Når du har fått læreplass.
Alle som har fått læreplass må sende inn svarskjema til fylkeskommunen innan 1. juni. Dei som ikkje har gjort avtale innan den tid vert kalla inn til regionale samlingar.
2015.05.20 av Øystein Garfors Les meir...
Prosjekt Malawi deltek på NM
pmub nm th
Prosjekt Malawi har halde på sidan 2011. No er dei endeleg med i NM for ungdomsbedrifter. Dei konkurrerer 30/4 om beste sosiale entreprenørskapsbedrift.
2015.04.30 av Øystein Garfors Les meir...
Ledige stillingar ved Flora vgs med faga spansk, norsk og andre språk og samfunnsfag
Flora vidaregåande skule har ledige stillingar frå august 2015 med søknadsfrist 07.05.15
2015.04.30 av Øystein Garfors Les meir...
Endringar i skuleruter frå 1. mai 2015
Det vil verte endringar på enkelte avgangstider for nokre av skulerutene i Flora Kommune.
2015.04.27 av Øystein Garfors Les meir...
Sogn og Fjordane mesterskap i yrkesfag
yrkesfag th
For første gang vart det arrangert yrkesfagkonkurranse i Sogn og Fjordane for vg1 og vg2. Chris Adrian Steinvik frå Flora vgs fekk 1. pris i industrimekanikerfaget.
2015.04.16 av Øystein Garfors Les meir...
Google
Fronter
Fronter logo  skolearena
Lik Flora Vgs

Flora vgs facebook thumb

Elevane sitt skulemiljø

Her finn elevar og foreldre informasjon om § 9a i opplæringslova som fortel kva for rettar elevar og foreldre har i høve skulemiljø/arbeidsmiljø.

Elev- og lærlingombodet

Treng du hjelp til å løyse ei sak? Lurer du på rettar du har som elev eller lærling? Ta kontakt med elev- og lærglingombodet, som har teieplikt

Trigger Project

trigger logo