Elevar føl undervisning i eit klasserom

Elevar føl undervisning i eit klasserom

Om skulen

Flora Vgs ligg i Florø, Noregs vestlegaste by. Skulen er todelt, med til saman sju studieretningar innan studiespesialiserande- og yrkesretta utdanning. Vi har hausten 2016 29 elevgrupper. Skulen er eigd av Sogn og Fjordane Fylkeskommune, og har Knut Christian Clausen som rektor.

Tips ein ven Skriv ut