Flora vidaregåande skule
Marthe Teigen Refsnes

Marthe Teigen Refsnes er ny leiar i Ungdomspolitisk utval i Sogn og Fjordane.

24. april 2019

Lise Horpen, Marthe Teigen Refsnes og Leander Sunde er tre av medlemmane i ungdomspolitisk utval for 2019/20. Sofie Krumsvik og Mathilde Tjønneland var ikkje tilstades då biletet vart teke. Foto: Guro Høyvik/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Minoritetsrådgjevar

Minoritetsrådgjevar

24. april 2019

Line Sunde Kvalheim er minoritetsrådgjevar. Ho har til dagleg arbeidsplass ved Eid vidaregåande skule, men er tilgjengeleg for elevar, føresette og tilsette ved alle dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane

Ledige stillingar[1]

Vil du jobbe som spesialpedagog eller byggfagslærar ved Flora vgs?

15. april 2019

Vi treng to nye tilsette, 1 koordinator for tilpassa opplæring og 1 lærar til byggfag som har bakgrunn frå enten tømring, muring- eller betongarbeid. Begge stillingane har søknadsfrist 28.04.

Innsamlingssjefar

Stolte og kry!

09. april 2019

Florarussen sikra innsamlingsrekord til kreftsaka!

diverse bildeklipp frå skulesituasjonar ved Flora vgs

Utviklingsplan for Flora vgs

18. desember 2018

Flora vgs skal gjere sitt ytterste for å skape trivsel, mestring og gjennomføring for  dei elevane skulen har til ei kvar tid.  

Idar Sund som vann prisen i røyrleggarfaget

Vann prisar på fylkesmesterskap i yrkesfag og entreprenørskap

20. februar 2019

Flora vidaregåande Skule stilte med 27 deltakarar på mesterskapen på Eid 14. februar. Skulen tok fem medaljar med seg heim.

Bilete frå Fylkesting for ungdom 2013

Fylkesting for ungdom 5-7 april

07. mars 2019

Det vert arrangert fylkesting for ungdom på Thon hotell Jølster på Skei 5-7 april.  

elev forran pc med ei skriveoppgåve

Ledige stillingar som IKT-lærlingar! Søknadsfrist 01.03

14. februar 2019

8 ledige stillingar som IKT-lærling!

Arne Marius Skillingstad, dagleg leiar i Kumudzi Kuwale

Flora vgs og Fagbokforlaget sikrar lys til 140,000.

13. desember 2018

Flora vgs, Fagbokforlaget og eit europeisk fornybart-fond bygger ut 325 solcelledrevne ladestasjonar i Malawi.

music festival

Prosjekt Malawi, aksjonsdag 2018

03. desember 2018

Fredag 30/11 får elvane fri til å delta på Flora vidaregåande sin aksjonsdag. Elevane er oppmoda om å skaffe seg jobb slik at dei skaffar 400 kroner til skulens prosjekt i Malawi.