Eksamen-2

Foto: Reidun Taule

AVLYST! Skriftlege eksamenar for våren er avlyst!

 
Kunngjøring av trekk fredag, 15. mai 2020 kl. 09.00          
Fellessensur torsdag 18. juni 2020          
Fellessensur fredag 19. juni 2020          
           
Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/eksamen  
Tirsdag 19. mai. REA3022 Matematikk R1 5t eksamen  
Tirsdag 19. mai. REA3026 Matematikk S1 5t eksamen  
Tirsdag 19. mai. SAM3029 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 Forberedelsesdag  
Tirsdag 19. mai. MAT1005 Matematikk 2P-Y 5t eksamen  
Tirsdag 19. mai. MAT1015 Matematikk 2P 5t eksamen  
Tirsdag 19. mai. IDR2017 Treningslære 2 5t eksamen  
Onsdag 20. mai. SAM3029 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 5t eksamen  
Onsdag 20. mai. REA3012 Kjemi 2 5t eksamen  
Torsdag 21. mai.   Kristi himmelfartsdag    
Fredag 22. mai. REA3024 Matematikk R2 5t eksamen  
Fredag 22. mai. REA3028 Matematikk S2 5t eksamen  
Fredag 22. mai. MAT1011 Matematikk 1P 5t eksamen  
Fredag 22. mai. MAT1013 Matematikk 1T 5t eksamen  
Mandag 25. mai. NOR1410 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig Forberedelsesdag  
Mandag 25. mai. NOR1232 Norsk sidemål, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig 5t eksamen  
Mandag 25. mai. NOR1212 Norsk sidemål, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig 5t eksamen  
Mandag 25. mai. NOR1405 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig Forberedelsesdag  
Tirsdag 26. mai. NOR1231 Norsk hovedmål, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig 5t eksamen  
Tirsdag 26. mai. NOR1211 Norsk hovedmål, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig 5t eksamen  
Tirsdag 26. mai. NOR1410 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig 5t eksamen  
Tirsdag 26. mai. NOR1405 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig 5t eksamen  
Onsdag  27.mai NOR1206  Norsk, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram 4t eksamen  
Onsdag  27.mai NOR1408  Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram 4t eksamen  
Onsdag 27. mai. FSP5092 Spansk I 5t eksamen  
Onsdag 27. mai. PSP5067 Tysk, nivå I 5t eksamen  
Onsdag 27. mai. FSP5119 Tysk I 5t eksamen  
Onsdag 27. mai. REA3002 Biologi 2 5t eksamen  
Onsdag 27. mai. FSP5020 Fransk I 5t eksamen  
Torsdag 28. mai. SAM3023 Rettslære 2 Forberedelsesdag  
Torsdag 28. mai. REA3015AS Informasjonsteknologi 2 ActionScript Forberedelsesdag  
Torsdag  28.mai MAT1006 Matematikk 1 T-Y 4t eksamen  
Torsdag  28.mai MAT1001 Matematikk  1 P-Y 4t eksamen  
Torsdag  28.mai IDR2016 Treningslære 1 5t eksamen  
Torsdag 28. mai. REA3005 Fysikk 2 5t eksamen  
Torsdag 28. mai. FSP5095 Spansk II 5t eksamen  
Torsdag 28. mai. FSP5122 Tysk II 5t eksamen  
Torsdag 28. mai. ENG1002 Engelsk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram Forberedelsesdag  
Torsdag 28. mai. PSP5069 Tysk nivå II 5t eksamen  
Torsdag 28. mai. PSP5051 Spansk nivå II 5t eksamen  
Torsdag 28. mai. FSP5023 Fransk II 5t eksamen  
Torsdag 28. mai. ENG1003 Engelsk, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Forberedelsesdag  
Torsdag 28. mai. PSP5015 Fransk nivå II 5t eksamen  
Torsdag 28. mai. FSP5125 Tysk I+II 5t eksamen  
Fredag 29. mai. SAM3023 Rettslære 2 5t eksamen  
Fredag 29. mai. REA3015AS Informasjonsteknologi 2 ActionScript 5t eksamen  
Fredag 29. mai. ENG1002 Engelsk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram 5t eksamen  
Fredag 29. mai. ENG1003 Engelsk, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram 5t eksamen  
Mandag 01. jun.   Andre pinsedag    
Tirsdag 02. jun. SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk, skriftlig 5t eksamen  
Tirsdag 02. jun. SPR3008 Internasjonal engelsk, skriftlig 5t eksamen  
Onsdag 03. jun. SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Forberedelsesdag  
Torsdag 04. jun. SAM3020 Politikk og menneskerettigheter 5t eksamen