Jubileumsbok

Boka "Flora vidaregåande skule, læring, inspirasjon og trivsel" selgast i biblioteket

Tilgjengeleg i biblioteket for kr. 300,-

I fjor var skulen vår 50 år, og i den samanheng blei det skrevet ei flott jubileumsbok. Boka "Flora vidaregåande skule 50 år, læring, inspirasjon og trivsel er på 150 sider. I den er over 50 elevar og lærarar intervjua, og gjennom intervjua søker ein å vise brotstykke av ei skulesoge. Boka presenterar rektorane gjennom historia og i tillegg tar den for seg eit 10-år i gongen fram til i dag. Heile boka er proppfull av flotte bileter og det er også skrevet om ulike satsningsområder som entreprenørskap, Malawi-prosjektet og tilpassa opplæring. Redaktør er lærar Solveig Helene Brekke.