Flora vidaregåande skule
Raudt

Informasjon til alle elevar om skulekvardagen ved smittevern på «raudt nivå»

 0gMFYAAAAABJRU 5ErkJggg==

 

 

Informasjon til alle elevar om skulekvardagen ved smittevern på «raudt nivå»

 

 • Du skal ikkje møte på skulen om du er sjuk. Er du sjuk skal du gi melding til kontaktlærar.
   
 • Sjekk TEAMS for oversikt over kva klasserom du skal møte på
   
 • Vask hender før du går heimanfrå
   
 • Unngå i størst mogleg grad å nytte kollektivtransport til skulen

 

 • Unngå trengsel og hald minst ein meter til andre når du går inn på skulen
   
 • Vask/sprit hender når du kjem til skulen
   
 • Hugs hosterutinar. Host i albukroken eller bruk papir som du kastar etterpå
   
 • Ved raudt nivå skal du halde 1-meter avstand til alle, heile tida!
  • I klasserommet, verkstad og idrettshallen
  • I garderobar
  • I fellesarealet og gangane på skulen
  • Elevar i YFF-faget skal følgje bransjestandard i samråd med faglærar og bedrift
    
 • Basisgruppa/kohorten din er kontaktlærargruppa. Store klassar er delt i to grupper. I programfag på studiespesialisering og idrett skal elevar frå same kohort sitte samla i klasserommet
   
 • Gå til klasserommet ditt. Du kan ikkje sitje andre stadar for å jobbe med skolefag når du har fått tildelt klasserom
   
 • Bruk same pult gjennom dagen om mogleg, skal du byte plass/klasserom SKAL du vaske pultflaten du har brukt. Du finn vaskemiddel og klut på kvart klasserom
   
 • Unngå å danne grupper på tvers av kohorter i friminutt/fritimar. Ta med kantinematen attende til klasserommet ditt
   
 • Gi melding til kontaktlærar dersom fråværsføringa i Skolearena ikkje er riktig

 

Florø 05.01.21

Rektor