Flora vidaregåande skule
Lærebøker

Digital bokkontrakt som alle elevar må signere for å få låne bøker

Skjemaet krev autentisering med MinID/BankID ved opning, og aktuelle personaliafelt blir automatisk preutfylt.

Det er i tillegg ein innebygd alderssjekk slik at alle under 18 må oppgi føresettinformasjon. Ved innsending blir skjemaet signert digitalt, og dersom eleven er under 18 blir det i tillegg sendt eit signeringsoppdrag til den føresette

Eleven sin dokumentasjon verd utlåning på innsendt signering er kvitteringa dei får ved signering. Denne vert sendt dei på e-post.