Flora vidaregåande skule
Brosjyre

Digital brosjyre om skulen vår

Skulen har fått laga ei digital brosjyre med informasjon om dei ulike programområda vi tilbyr. Ein papirkopi vert trykt når vi går inn i Vestlandfylke. Ta ein kikk ved å trykke på linken vedlagt. Fotograf: Vidar Helle

Ta ein kikk ved å trykke på linken vedlagt.

https://www.visbrosjyre.no/Flora_vgs/WebView/