Flora vidaregåande skule
elev forran pc med ei skriveoppgåve

Foto: Flora vgs

Eksamensplan

28. april 2019

Alle elevar i vidaregåande opplæring skal ha ein eller fleire obligatoriske eksamenar, avhengig av programområde og nivå.

Alle elevar i vidaregåande opplæring skal ha ein eller fleire obligatoriske eksamenar, avhengig av programområde og nivå.

Lokalt gitt eksamen

Eksamensoversikt for lokalt gitt eksamen, Flora vidaregåande skule ligg vedlagt i PDF format.

  • Eksamensdato vert fastlagt av fylkeskommunen
  • Eksamensoppgåvene vert utarbeidde lokalt
  • Oppgåvene vert sensurert lokalt

Utdanningsdirektoratet sine reglar for lokalt gitt eksamen.

Sentralt gitt eksamen

Utdanningsdirektoratet sin eksamensplan for sentralt gitt eksamen våren 2016

  • Eksamensdato er fastlagt av Udir.
  • Eksamensoppgåvene er utarbeidde av Udir.
  • Oppgåvene har sentral sensur

Utdanningsdirektoratet (Udir) sine sider for gjennomføring av skriftleg eksamen.