Lånekassen tilbyr både lån og stipend - her illustrert som ein haug med pengar

Foto: lanekassen.no

Elevar som har fått skuleplass kan søke støtte no

Elevar som har fått skuleplass og takka ja til den, kan søkje om støtte no. Dei fleste får tilbod om plass i juli. Lærlingar kan søkje når dei har fått godkjent lærekontrakt.

Elevar som står på venteliste kan søkje 1. august

Elever som ikkje kom inn på førsteinntaket må vente med å søkje til 1. august, og helst til dei er sikre på kva for skole dei skal gå på. Då slepp dei å søkje på nytt dersom dei ombestemmer seg. Om ein elev sender inn fleire søknader, kan saksbehandlingstida bli lengre.

Opprett digital postkasse - få svar på lånesøknad med ein gang

Elevar under 18 år på vgs får stipend fra Lånekassen. Har foreldra digital postkasse før søknad sendast får du svar på søknaden digitalt og kan så signere for stipendet med ein gang.

Elever under 18 år på videregående skole får stipend fra Lånekassen, men en forelder må signere for stipendet. Opprett digital postkasse før barnet ditt søker om stipend, så får du svar på søknaden digitalt og kan signere for stipendet med en gang.

Slik oppretter du digital postkasse
Du oppretter en digital postkasse på norge.no. Bruk din elektroniske ID, for eksempel BankID eller BankID på mobil. Du kan velge mellom to offentlig godkjente postkasser - e-boks og Digipost.

Du får varsel på e-post eller SMS når du får brev i den digitale postkassen din.

 

 

Bild

Bild

 

OPPRETT DIGITAL POSTKASSE NÅ

 

Bild

Bild

 

 

 

 


Hvorfor bør du ha digital postkasse?
Har du en digital postkasse, kan statlige virksomheter og kommuner sende deg brev digitalt. Dette er en sikker løsning for å få og oppbevare post elektronisk.

Eleven må vente med å søke om stipend
Elever i videregående må vente med å søke om stipend fra Lånekassen for neste skoleår til de har fått en skoleplass og takket ja til den. De søker på lanekassen.no


Klikk her for å se hva elever kan få i stipend
.