bilde av tidlegare elevar som har vore med i Malawi-prosjektet, her i transit i Oslo

bilde av tidlegare elevar som har vore med i Malawi-prosjektet, her i transit i Oslo

elevar til internasjonal komité.

Skaff deg internasjonal erfaring. Vi søker etter elevar som ønskjer å bidra i skulens internasjonale komité.

Skriv ein søknad på maks ei A4-side der du fortel kvifor akkurat du er den rette til å jobbe med skulen sine internasjonale prosjekt.

Ta gjerne med nokre punkt om kva du kan bidra med i form av kunnskap, erfaringar, tankar og idear. Ein vil verte kalla inn til intervju kort etter søknadsfristen.

Om internasjonal komité: 4 lærarar 6 elevar (3 som har vore i Malawi i 2017 og 3 nye elevar). Jobbar med skulens internasjonale prosjekt som mellom anna internasjonal dag, aksjonsdag, kommunikasjon med vår partnar i Malawi og eventuelt ei reise til Malawi for å følgje opp prosjekta våre der.

Du må: Gå på Flora vgs i år og neste år. Vere engasjert og villig til å gjere noko arbeid utanom skuletid Vere god i engelsk skriftleg og munnleg

Send søknad til: oystein.garfors@sfj.no innan mandag 11. september.