Elevforsikring

Vestland Fylkeskommune har teikna forsikring som gjelder for elevar i vidaregående opplæring. Forsikringa dekker ulykker i skuletida, i utplassering, på ekskursjon og reiser.

Viktig informasjon til deg som tek inn elevar i praksisplass

Ta kontakt med ved rektor dersom du har spørsmål.

Kontakt

Knut Christian Clausen
Rektor
knut.clausen@sfj.no
Tlf 41 53 06 84