Flora vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevmedverknad/Elevråd og elevstyre
elevrådet ved Flora vgs 2016-17

Nytt elevråd 2016-2017

30. september 2016

Det nye elevrådet er på plass. Emilie Leirvik frå vg2 idrettsfag er den nye leiaren av elevrådet for skuleåret

Elevtillitsvalde

02. februar 2016

Elevrådet skal snakke på vegne av alle elevane på skulen. Det er organisert slik at kvar klasse har sin representant (med vara). Elevrådet har også eit styre. Miljøkoordinator fungerer som sekretær og tilretteleggar for elevrådsarbeidet.