Flora vidaregåande skule/Om oss/Organisasjon/Elevråd
Elevrådet 2020 21

Elevtillitsvalde

02. februar 2016

Elevrådet skal snakke på vegne av alle elevane på skulen. Det er organisert slik at kvar klasse har sin representant (med vara). Elevrådet har også eit styre. Miljøkoordinator fungerer som sekretær og tilretteleggar for elevrådsarbeidet.