Flora vidaregåande skule
Elevundersøkelsen

Elevundersøking veke 48-49

Elevundersøkinga er ein årleg undersøking der elevar får sei si mening om læring og trivsel i skulen. Svarene brukast av skulen, kommunen og staten for å gjere skulen betre. 

Under finn ein lenkjer med informasjon til elevar og til foreldre/føresette:

Info til elevane.pdf

Info-til-foreldre-og-foresatte-om-elevundersøkinga.pdf