Hjerter tegning

Endra dokumentasjonskrav ved sjukdom

Regjeringa har bestemt at elevar over 18 år og føresette til elevar under 18 år kan levere attest på fråvær grunna sjukdom. Elevar treng ikkje oppsøke lege for attest.

Fråvær grunna sjukdom vert ikkje ført på vitnmålet, og teljer ikkje på fråværsgrensa.

 

Endra dokumentasjonskrav ved sjukdom

Regjeringa har bestemt at elevar over 18 år og føresette til elevar under 18 år kan levere attest på fråvær grunna sjukdom. Elevar treng ikkje oppsøke lege for attest.

Fråvær grunna sjukdom vert ikkje ført på vitnmålet, og teljer ikkje på fråværsgrensa.

Denne regelen gjeld ut skuleåret 2021-2022. Fråvær grunna sjukdom etter 11 oktober 2021 skal og slettast. Dei nye reglane gjeld frå i dag, fredag 05.11.21. Det kan ta noko tid før lærarane får retta opp fråvær ført etter 11 oktober.