Flora vidaregåande skule
flora vid skule

Endra fråværsreglar frå 04.03.20 og ut skuleåret

 

ENDRA FRÅVÆRSREGLAR FRÅ 04.03.20 OG UT SKOLEÅRET.

 

Ved sjukdom skal du ikkje oppsøke fastlege for å få dokumentasjon på fråvær. Føresette til elevar under 18 og elevar over 18 år, kan levere eigenmelding til kontaktlærar for å dokumentere sjukdom. 

 

Meldinga skal vere skrive ut på ark og signert. Døme "ElevXX har vore borte frå skulen grunna sjukdom datoYY. Signatur". 

 

Utdanningsdirektoratet skriver dette om reglane: 

"Midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner

Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

Bakgrunnen for dette er at helsepersonell må prioritere annet arbeid, blant annet med koronaviruset. Helsedirektoratet har bedt om at elever ikke oppsøker fastlegen for å få dokumentasjon på fravær av helsemessige grunner.

Kunnskapsdepartementet har besluttet at unntaket fra dokumentasjonskravet for fravær skal gjelde ut skoleåret 2019/2020. Fra skolestart høsten 2020 vil de vanlige kravene til dokumentasjon igjen være gjeldende.

Foreldre til elever under 18 år og elever som er myndige, kan selv skrive egenmelding. Unntaket fra fraværsreglene gjelder fra 4. mars 2020. Endringen gjelder både for fraværsgrensen i videregående, og for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående."