Flora vidaregåande skule
Elevar som hoppar

Elevar som hoppar

Endring i opplæringslova

Frå 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø og mobbing. Skulane har plikt til å informere elevar og føresette om rettighetar elevane har til eit trygt og godt skolemiljø. 

Her finn de nyttig informasjon om kva føresette og elevar må vite. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/

På denne sida finn de:

  • Ein power-point-presentasjon som kan visast på foreldremøter. Ei kort oppsummering av regelverket.
  • Ein plakat som fortel elevar om nytt regelverk mot mobbing.
  • Eit informasjonsskriv dere kan dele ut til foreldre.