Flora vidaregåande skule/Elev og føresett/Reglar og rutinar/Reglement

Førebyggande samarbeid med politiet

Som ledd i det rusførebyggande arbeidet har skulen inngått samarbeid med Vest politidistrikt. 

Førebygging er ei sentral oppgåve for både politiet og skulen, og er ein del av den samla innsatsen politiet og skulen gjør for å førebygge narkotikaovertredelser.

Som del av samarbeidet vil politiet bidra med både informasjonsarbeid og andre førebyggande tiltak.
 
Ein førebyggande narkotikainnsats inneber at:
 
  • Skulens fellesområde, korridorar, toalett og andre opne område er offentlige og vil kunne bli gått gjennom  med narkotikahund.
  • Politiets narkotikahundar vil fleire gonger i løpet av skuleåret kunne gå gjennom disse områda, gjerne uanmeldt, men med skulens godkjenning. Dette er eit viktig førebyggande tiltak for å bidra til at narkotika ikkje vert oppbevart på skulen.