Flora vidaregåande skule
flora vgs

Foreldremøte for føresette til elevar på vg1

Foreldremøtet Vert tysdag 28.08 og finn stad på Flora vgs i Auditorium 2 – i vestibylen.
Start: kl. 1730 – 1830 for VG1 Studiespesialisering og VG1 Idrettsfag, Kl. 1800 – 1900: VG1 Yrkesfag.

Møtet har to delar.

På fellesmøtet
vil skulen m.a. gi informasjon om:​

 • Læringsmiljø og skulemiljø – rettar og pliktar​

 • Fråværsregel 10% og endringar i skulen sitt helsetilbod. Meldingsrutinar og dokumentasjon​

 • Konsekvensar av ikkje beståtte fag ved søknad til nytt skuleår​

 • Heimeside, Facebook​

 • Presentasjon av skulen sitt pedagogiske og sosialpedagogiske støtteapparat​

 • Skulebøker og erstatningsansvar manglande levering ved skuleslutt​

 

Saman med kontaktlærar vil ein m.a. gi informasjon om:​

 • Timeplanar, terminar/skuleåret.

 • Utstyr, fag og lærarar​

 • Samarbeid skule/heim​

 • Foreldretilgang i datasystem

 • Elles det ein måte lure på!

 

Velkomen!

 

Knut Chr. Clausen

rektor