Flora vidaregåande skule
fire elevar utanfor skulens framside

fire elevar utanfor skulens framside

Foreldremøte tysdag 29/8

Vg1 studiespesialiserande og idrett kl 1730-1830
Vg1 yrkesfag kl 1800-1900
Vg2 yrkesfag kl 1830-1930.

Foreldremøtet har to delar – ein fellesdel i Auditorium 2 (i vestibylen) og deretter på klasserom med klassen sin kontaktlærar

På fellesmøtet vil skulen m.a. gi informasjon om:

  • Læringsmiljø og skulemiljø – rettar og pliktar

  • Fråværsregel 10% og endringar i skulen sitt helsetilbod. Meldingsrutinar og dokumentasjon

  • Konsekvensar av ikkje beståtte fag ved søknad til nytt skuleår

  • Heimeside, Facebook

  • Presentasjon av skulen sitt pedagogiske og sosialpedagogiske støtteapparat

  • Skulebøker og erstatningsansvar manglande levering ved skuleslutt

Saman med kontaktlærar vil ein m.a. gi informasjon om:

  • Timeplanar, terminar/skuleåret. Utstyr, fag og lærarar

  • Samarbeid skule/heim

  • Foreldretilgangar i datasystema

 

Velkommen!