korona fraavaer

korona fraavaer

Forlenger unntak frå fraværsreglane

 

Forlenger unntak fra fraværsreglene

Regjeringa har beslutta å forlenge de foreløpige unntaka frå regelverket om fravær ut skuleåret 2020-2021. Det betyr at elevar som har fravær av helsegrunnar slipper å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

Les meir om fraværsreglane her:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/#152481