lånekassen

Frist 15 november for å søke utstyrsstipend hos Lånekassen

Alle som går på videregående skole, kan få stipend fra Lånekassen.

De fleste får bare utstyrsstipend, men noen får også borteboerstipend og inntektsavhengig stipend.

Stipend skal ikke betales tilbake

Stipend er ikke det samme som studielån, som studenter i høyere utdanning får. Stipend er penger du får og ikke må betale tilbake.

Unntaket er hvis du får utbetalt mer stipend enn du har rett til. Da må du betale tilbake det du har fått for mye. Det kan for eksempel skje hvis du slutter midt i skoleåret.

Vanlige stipend

Utstyrsstipendet skal bidra til å dekke det du trenger av utstyr på den linjen du tar, som for eksempel PC eller kokkeklær. Hvor mye du får, er avhengig av hvilken linje du tar. Alle har krav på stipendet, men du må huske å søke.

Det finnes også stipend for deg som ikke kan bo hjemme, har lang reisevei til skolen eller kommer fra en familie med lav inntekt. Du må oppfylle bestemte vilkår for å få slike stipend.

Ungdomsrett

De fleste som tar vanlig videregående skole etter ungdomsskolen har ungdomsrett.

Søknadsfrist

Du må ha en studieplass før du søker. Det er samme frister for alle stipendene.