Bilete frå Fylkesting for ungdom 2013

Picasa

Fylkesting for ungdom 5-7 april

Det vert arrangert fylkesting for ungdom på Thon hotell Jølster på Skei 5-7 april.  

Fylkesting for ungdom er arrangert av ungdomspolitisk utval Sogn og Fjordane (UPU) og Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Frist for å melde saker på vegne av ditt politisk parti er 05. mars. Saker kan sendast til ungdomspolitiskutval@sfj.no

Frist for å melde seg på som deltakar er 15. mars. 

Flora Kommune kan sende 4 delegatar og 2 observatørarHer kan du lese meir om fylkestinget: 

https://www.sfj.no/getfile.php/4395701.2344.7j7zqjnjkknmni/Invitasjon+til+FFU+2019.pdf

Her er lenke til påmeldingsskjemma:

https://sfj.pameldingssystem.no/ffu2019

Alle deltakarar må sende inn signert samtykkeskjema for at dei skal få delta på fylkesting for ungdom innan 20. mars.

https://www.sfj.no/getfile.php/4392150.2344.buizun7zazzqtk/Samtykkeskjema_+fylkesting+for+ungdom+2019.docx.as.pdf

For meir info ta kontakt