Grønt nivå

Grønt nivå

Trafikklysmodellen med grønt, gult og raudt nivå beskriver kva smitteverntiltak skulene skal følge.

Grønt nivå

  1. Ingen syke skal møte på skolen
  2. God hygiene og normalt renhold
  3. Kontaktreduserende tiltak:

    Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
    Avstand mellom ansatte
    Vanlig organisering av klasser og skolehverdag