Flora vidaregåande skule
korona

Gult nivå frå onsdag 20.01! Dvs. alle møter på skulen etter vanleg timeplan frå onsdag.

Regjeringen har besluttet at alle landets ungdomsskoler og videregående skoler kan gå tilbake til gult nivå fra onsdag 20. januar. Kommuner med høy smitte må vurdere om skoler fortsatt skal være på rødt nivå.

Alle landets skoler skal følge gult nivå i trafikklysmodellen med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt tiltaksnivå. Hvilket tiltaksnivå den enkelte skole skal følge, henger sammen med den lokale smittesituasjonen.

Link til UDIR, Utdanningsdirektoratet sin informasjon om koronatiltak i skulen:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/#158636