Flora vidaregåande skule
korona

Heimeskule for alle elevar 4 og 5 januar. Deretter oppmøte etter plan.

Onsdag 20.01. er vi tilbake på gult nivå og alle elevar møter opp til vanleg timeplan

 

https://sfjfk.custompublish.com/heimeskule-for-alle-elevar-4-og-5-januar-deretter-oppmoete-etter-ny-plan.6352489-367382.html

 

Alle elevar har fått sms om heimeskule i heile Vestland fylkeskommune frå 4 januar og inntil det kjem ny melding frå skulen. For Flora vgs vert det oppmøte etter eigen plan for kvar einskild klasse frå onsdag 6 januar.

Denne meldinga er publisert til alle elevar på Flora vgs i TEAMS. 
 
"Heimeskule måndag 4. jan og tysdag 5. jan for alle elevar, deretter vert det oppmøte på skulen etter eigen plan. I løpet av måndag går det ut melding om kva grupper som skal møte på skulen frå onsdag av og når dei skal vere på skulen. Dei som må på skulen for å hente bøker kan gjere dette SÅ LENGE EIN HELD MINST EIN METER AVSTAND TIL ANDRE. Når det gjeld elevar som har YFF akkurat desse to dagane SKAL også desse ha heimeskule. Rektor»

 

Plan for oppmøte blir lagt ut på Teams, og elevane får melding frå kontaktlærar