Flora vidaregåande skule
regnbogen slår ned i taket på Flora vgs sett frå framsida

Foto: Flora vgs

Heimeundervisning for 2sta, 2stb og 2ida grunna eit smittetilfelle ved skulen

Dette gjelder torsdag og fredag

 
På grunnlag av eit smittetilfelle med Covid 19, vert det organisert heimeundervisning torsdag og fredag for VG2 Studieførebuande (2STA, 2STB og 2IDA), samt nokre einskildelevar frå andre klasser. Desse får særskilt melding. Smittevernlege ber desse elevane halde seg i ro heime inntil det kjem nærare melding.
 
Smittesporing pågår, og nærkontaktar som skal settast i karantene og som skal testast vert kontakta direkte av primærhelsetenesta. Rektor