Flora vidaregåande skule/Elev og føresett/IKT og ressursar

IKT og ressursar

Her kan du leses om elev-pc, IKT reglement og finne program for nedlasting.

Skulen har to tilsette på IKT avdelinga og ein e-pedagog som støttar elevar og lærarar i IKT arbeidet sitt. Har du utfordringar knytt til IKT skal dette likevel løysast via sentral brukarhjelp på telefon 57 65 65 00 eller via e-post brukarhjelp@sfj.no.

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Brukarhjelp:

Ring: 57 65 65 00 eller via e-post brukarhjelp@sfj.no.