Flora vidaregåande skule/Elev og føresett/IKT og ressursar/IKT-tryggleik

IKT-tryggleik

27. juni 2016

Det er viktig å tenke tryggleik når du jobber digitalt, og på skulen og fylkeskommunen sine nettverk. Bruk nettvit!

IKT-reglementet

24. mai 2016

Her vil det komme informasjon om IKT-reglementet.