elev sveiser på TIP avdelinga

Foto: Flora vgs

Info frå foreldremøte vg2 yrkesfag

Her finn de presentasjon frå møtet med informasjon om elevane sine rettar og plikter, rekrutteringsprosessen, tips og råd til korleis føresette kan støtte sin ungdom på vegen mot læreplass.

Her er presentasjon frå møtet:

Innhald:

  • Om lærlingordninga v/ØGA. 5 min.

  • Kort status frå dei ulike faga v/ faglærar. 3 min frå kvart vg2 kurs. 30 min

  • Rettar og plikter til opplæring i bedrift eller skule v/ØGA. 5 min.

  • Bruk av nettverk, personleg oppmøte? Sende søknad og CV? korleis gå fram? Tips til rekrutteringsprosessen v/ØGAmin.

  • Korleis finne aktuelle lærebedrifter v/ØGA – supplert av faglærarar. 10 min.

  • Kva må/bør eleven gjere sjølv v/ ØGA. 5 min.

  • Kva med elevar som ikkje får tilbod om læreplass? v/ ØGA. 5 min.