korona 1

Informasjon om nye nasjonale anbefalinger om smittevern publisert 7.des.

Det vert ikkje endringar i smittevernnivået PÅ SKULEN i dag onsdag. Vi er på grønt nivå PÅ SKULEN som i dag. I samråd med lokal smittevernlege i kommunen, kan det verte endringar i smittevern PÅ SKULEN vidare fram mot jul dersom lokalt smittesituasjon etter kommunen si vurdering tilseier dette. Vi kjem med meir informasjon i dag onsdag. Rektor