Skuleskyss

Skuleskyss

Informasjon om skuleskyss

Alle skuleskysskort for skuleåret 17/18 blir nullstilt i juni, og ønskjer du skuleskyss for neste skuleår må du hugse å søkje. 

 

Bur du 6 km eller meir frå skulen har du rett på skuleskyss. Du kan søkje om skyss via Vigo eller på https://skuleskyss.sfj.no . Også elevar som hadde skuleskyss i førre skuleår, må søkje.

Alle skuleskysskort for skuleåret 17/18 blir nullstilt i juni, og ønskjer du skuleskyss for neste skuleår må du hugse å søkje om dette.