Info

Informasjon til elevar på vaksenopplæringa

Vaksenopplæringa startar i veke 35:

Klasse:

VSR, VSS og VHO: Måndag 24 august kl. 08.45

VHA: Tysdag 25 august kl. 08.45

Elevane blir kontakta av kontaktlærar før oppstart.

Særleg om elevPC for deltakarar på vaksenopplæringkursa:

- deltakarar på vaksenopplæringkursa skal ha datamaskin i opplæringa

- du kan bruk din eigen datamaskin som du har no, eller som på vaksenopplæringkursa kan du og kjøpe datamaskin gjennom elevPC-ordninga https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/elev/elevpc/

- For detakarar på vaksenopplæringa gjeld det særleg reglar dersom du sluttar innan 3 mnd. Desse reglane er: 

Dersom du sluttar på studiet innan 3 månader etter studieoppstart vil VLFK fakturere deg for det subsidierte beløpet som føreligg for maskina du har kjøpt.

For dei ulike modellane vi tilbyr gjeld fylgjande subsidiesatsar som vil verte fakturert ved avbrote studiar innan fristen:

  • Dell Latitude 3310: 2.305,-
  • Dell Latitude 3510: 1.250,-
  • Apple MacBook Air 13: 1.250,-

Velkommen til Flora vgs!