Råd om leigekontrakt

Informasjon til hybelbuarar

Her finn du nyttig informasjon om husleigelova, dine rettar som leigetakar, husleige og mykje meir. 

Som hybelbuar blir du nøydd er det mange ting å få oversikt over. Mellom anna må du signere husleigekontrakt, men det er ikkje alltid like lett å forstå kva den inneber. Her finn du nokre nyttige lenker som mellom anna tek for seg dine rettar som leigetakar, husleigelova og oppseiing av leigekontrakt: 

 

https://www.ung.no/bolig/

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/husleieloven/id501000/

http://studenttorget.no/bolig

https://www.unginfo.no/bolig