Kantine

Kantinedrift 06.01-18.01

Opningstid 08.15-12.30 

Gratis frukost

Begrensa utval mat og drikke tilgjengeleg

I perioden med smittevern på raudt nivå vil kantina ha redusert opningstid frå kl 0815-1230. Kantina vil servere frukost som vanleg, men elles vil det vere avgrensa utval mat og drikke tilgjengeleg. Vi oppfordrar difor alle til å ta med niste heimanfrå og til å ete nista i klasserommet. Dette gjør vi for å minske risikoen for smittespreiing.