Flora vidaregåande skule/Elev og føresett/Reglar og rutinar/Klage på opplæring

Klage på opplæring

Kapittel 9 A i opplæringsloven (oppll.) skal bidra til at elevene har det trygt og godt på skulen. På Flora vgs freister vi å løyse problem på lågast mogleg nivå. Vi held oss saklege og vi seier i frå. 

Det å holde det inne i seg hjelper i alle fall ikkje. Er det vanskeleg, eller flaut, å ta det opp med den det gjeld direkte vil gjerne kontaktlærar, rådgjevarane eller rektor hjelpe deg.  

Nokre viktige prinsipp:

Ver Saklig

Legg fram saka på ein sakleg og skikkelig måte. Ta gjerne med korleis ting kan gjerast annaleis.

Lågast mogleg nivå

Dersom du ikkje klarer å løyse ei sak som har med opplæringa sjølv kan det tenkast at du kan bruke enten tillitsvalgt i klassen eller faglærar som første instans. Hvis ikkje det hjelp, ta saka opp med kontaktlærar. Gå eventuelt til rådgjevar, avdelingsleiar eller til slutt rektor.

Skriftleg dokumentasjon

Det kan vere lurt å dokumentere høva skriftlig. Dette skal til rektor.

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Knut Christian Clausen
Rektor
knut.clausen@sfj.no
tlf 41 53 06 84