Vestland stillingsannonse

Lærar i helse- og oppvekstfag (vikariat) skoleåret 21-22

Søknadsfrist 05.11.21

Galleri

Vestland fylkeskommune

Lærar i språk og samfunnsfag

Flora vidaregåande skule ligg i Florø og har sju utdanningsprogram innan både studieførebuande- og yrkesfag. Vi er omlag 90 tilsette som kvar dag bidreg til læring, inspirasjon og trivsel for 520 elevar. Meir informasjon om skulen finn du på Flora.vgs.no. Fra 01.01.22 har vi ledig stilling som lærar i språk og samfunnsfag.

Informasjon om stillinga og jobbsøkjarportal: 

 

https://4170735336.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4443262635?link_source_id=0