Flora vidaregåande skule
Vestland stillingsannonse

Ledig stilling: Fagarbeidar tilpassa tilbod

89% fast stilling

Søknadsfrist: 10.06.21

Som fagarbeidar går du inn i eit team med elevassistentar og fagarbeidarar som samen med pedagog gjev ei samla tilbod til ei gruppe elevar med særskilde behov for tilrettelegging. Arbeidet følgjer skuleåret til elevane og har ein arbeidsbelastning på 100% i elevane sitt skoleår, noko som utgjer 89% av eit fullt årsverk. Du vert involvert både i planleggingsarbeid, gjennomføring og evaluering og refleksjon.

Trykk på lenka for komplett stillingsbeskrivelse:

https://4170735336.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4396932368