Flora vidaregåande skule
Vestland stillingsannonse

Ledig stilling: Fagarbeidar/elevassistent verkstadsfag

89% fast stilling ved Flora vgs

Søknadsfrist 11.05.2020

Flora vidaregåande skule ligg i Florø og har sju utdanningsprogram innan både studieførebuande- og yrkesfag. Vi er omlag 100 tilsette som kvar dag bidreg til læring, inspirasjon og trivsel for 530 elevar. Meir informasjon om skulen finn du på flora.vgs.no. 

Fra 01.08.20 har skulen ledig stilling som fagarbeidar/elevassistent innan verkstadsfag. 

Arbeidsoppgåver

Arbeidet er knytt til oppfølging og tilpassing for einskildelever under opplæring i programfaga på yrkesfaglege programområde som t.d bygg- og anleggsfag, teknikk og industriell produksjon og elektrofag. Etter vurdering og behov kan ein og verte gjeve arbeidsoppgåver knytt til andre elevgrupper. Stillinga følgjer elevane sitt skuleår og utgjer 89% av ein heil stilling. 

Kvalifikasjonar
  • Kompetanse i praktiske handverks- og industrifag
  • Erfaring fra praktisk arbeid i verkstad, herunder og kjennskap reglar for helse-, miljø og tryggleik.
  • Rettleiiande væremåte og gjerne erfaring frå arbeid med ungdom i fagopplæringa
  • God datakompetanse 

Lenke for meir informasjon og for å søke:

https://4170735336.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4228399988?link_source_id=0