Flora vidaregåande skule
Vestland stillingsannonse

Ledig stilling: Kroppsøving/idrettsfag. Vikariat 60%.

Søknadsfrist 11.06.21

 

Arbeidsoppgåver
Vi søkjer etter ein lærar med relevant fagbakgrunn og undervisningskompetanse i faga innan kroppsøving og idrettsfag. Den som blir tilsett må legge fram politiattest av nyare dato.
Kvalifikasjonar
Vi søkjer etter ein lærar med relevant fagbakgrunn og undervisningskompetanse i faga innan kroppsøving og idrettsfag. Den som blir tilsett må legge fram politiattest av nyare dato.
Personlege eigenskapar
Vi ønskjer ein medarbeidar som likar å arbeide med ungdom og er ein god rollemodell. Du må vere oppteken av å skape eit trygt og godt læringsmiljø og framstå som tydeleg og inkluderande.
Som lærar må du vere bevisst ansvaret som ligg i å leie arbeidet for elevane, og legge til rette for deira utvikling og dermed kvaliteten på opplæringa.
Evne og vilje til å planlegge, gjennomføre og å evaluere undervisninga både sjølvstendig og i samarbeid med andre
Vilje og evne til utvikling
God munnleg og skriftleg framstillingsevne
Kunne arbeide strukturert og systematisk
 
Trykk på lenka for komplett stillingsbeskrivelse: