Flora vidaregåande skule
Vestland stillingsannonse

Ledig stilling: Lærar filologiske fag: engelsk/norsk/tysk/spansk

80% vikarstilling ved Flora vgs

Søknadsfrist 11.05.2020

Flora vidaregåande skule ligg i Florø og har sju utdanningsprogram innan både studieførebuande- og yrkesfag. Vi er omlag 100 tilsette som kvar dag bidreg til læring, inspirasjon og trivsel for 530 elevar. Meir informasjon om skulen finn du på flora.vgs.no. 

I perioden 01.08.20 til 31.07.21 har skulen ledig mellombels stilling innan språkfag. Avhengig av søkjar sin kompetanse kan skulen setje saman inntil 80% stilling for skuleåret 2020-2021. Aktuell kompetanse kan vere norsk, engelsk, tysk og spansk. 

Arbeidsoppgåver

Undervisning i aktuelle språk- og samfunnsfag etter kompetanse og behov. Stillinga kan verte tillagt kontaktlæraroppgåver. 

Kvalifikasjonar

  • Undervisningskompetanse i aktuelle språk- og samfunnsfag
  • Gode datakunnskaper

Sjå lenke for meir informasjon og for å søke:

https://4170735336.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4227597728?language=NN&link_source_id=0