Flora vidaregåande skule
Bilete syner elev som lærer om kroppens oppbygnad

Ledig stilling på helse og oppvekstfag

Frå 01.01.20 – 30.04.20 har skulen ledig 90% stilling innan Helse- og oppvekstfag. Søknadsfrist 27.11.19

Helse- og oppvekstfag  jan-mai 2020

Frå 01.01.20 – 30.04.20 har skulen ledig 90% stilling innan Helse- og oppvekstfag. 

 

Til stillinga vert det lagt undervisning i programfag innan helse- eller oppvekstfag.

Kvalifikasjonar:

Krav til kompetanse

Det er ønskjeleg med undervisningskompetanse i helse- og oppvekstfag og pedagogisk utdanning

 

Personlege eigenskapar:

God munnleg og skriftleg framstillingsevne

Fagleg og pedagogisk oppdatert

Evne til å setje klart definerte mål undervisninga

Evne til å reflektere over og å forbetre eiga undervisning

Evne til å samarbeide og å dele

Skikka til å undervise ungdom

Lojal

 

For stillinga gjeld:

Løn etter gjeldande regulativ

Fylkeskommunale tilsetjingsvilkår

Hjelp til å skaffe bustad og flytteutgifter vert dekka etter gjeldande reglar

Gode pensjons- og forsikringsvilkår

6 månaders prøvetid

 

Den som blir tilsett må legge fram politiattest av nyare dato, jfr Opplringslova §10-9.

Nærare opplysningar får du ved å kontakte skulen v/ Leiar for skulemiljø og seksjonsleiar helse- og oppvekstfag May Liss Giil tlf. 41530784

Link til søknadsskjema: http://rubrikk.sfj.no/vis/stillingledig/354416