Flora vidaregåande skule
regnbogen slår ned i taket på Flora vgs sett frå framsida

Foto: Flora vgs

Ledig vikariat ut skuleåret 2016-2017

Flora vgs har ledig 4 vikariat; lærar i norsk/engelsk, reinhaldar og elevassistent/miljøarbeidar. Søknadsfrist og oppstart snarast.

Vi har ledig føljande stillingar:

  • Inntil 50% stilling for lærar med kompetanse i norsk og/eller engelsk. Det kan verte aktuelt med utviding av stillingsstorleiken. Søknadsfrist: snarast
  • Heil stilling som elevassistent/miljøarbeider knytt til arbeid med einskildelevar. Søknadsfrist: snarast
  • 50% stilling som elevassistent/miljøarbeider knytt til arbeid med einskildelevar for vårhalvåret 2017. Søknadsfrist: 21.10.16
  • 50% fast stilling som reinhaldar. Søknadsfrist: 21.10.16​

Sjå flora.vgs.no for lenkje til elektronisk søknadsskjema og nærare informasjon om stillingane.​

For alle stillingane gjeld vanlege fylkeskommunale tilsetjingsvilkår. Hjelp til å skaffe bustad og flytteutgifter dekka etter gjeldande reglar. 6 månaders prøvetid. Ved tilsetjing vert det sett krav om politiattest som ikkje er eldre enn 3 månader, men slik attest skal ikkje følgje søknaden.
Ta kontakt med skulen v/rektor Knut Christian Clausen (41 53 06 84) for nærare informasjon.​​