Verdensdagen 1

Markering av Verdensdagen for psykisk helse

Galleri

Verdensdagen 3
Verdensdagen 4
Verdensdagen 5
Verdensdagen 6
Verdensdagen 7
Verdensdagen 2

I dag har vi hatt ein fin markering av Verdensdagen for psykisk helse. Tilstades saman med oss i storefri var helsesjukepleiar og Kinn psykisk helse og rus. Elevane bidro med fine ord om kva som gjer dagen deira god 💚

Informasjon om Verdensdagen: Verdensdagen for psykisk helse har som mål å spre kunnskap og gjøre det lettere å snakke åpent og fordomsfritt om psykisk helse. Den psykiske helsen vil bli utfordret gjennom livet. Det å slite psykisk i perioder er normalt, og halvparten av oss har eller vil få en psykisk lidelse i løpet av livet. Nettopp fordi det angår så mange, er det nødvendig at vi er klar over hva vi kan gjøre i hverdagen for å bygge motstandskraft, men også hvilke verktøy vi har for å møte psykiske utfordringer. 

Årets kampanjetema er livet under og en pandemi, og skal belyse hvor verdifulle vi er for hverandre for å forebygge ensomhet og utenforskap.

God psykisk helse handler om motstandskraft. De som opplever å ha venner og et fellesskap er bedre rustet til å takle store omveltinger i livet. Sosial støtte er forebyggende, samtidig som det øker sjansen for å søke om og få hjelp når det butter. Samtidig henger det ofte sammen med opplevelsen av nærhet til andre, som for mange har vært utfordrende i en tid med større avstand til dem vi vanligvis har rundt oss.