Bilete av meldeknappen på Dale vgs

Skjermdump

Meldeknapp

Meldeknapp om mobbing, trakassering og kritikkverdige tilhøve/HMT

 
På heimesida til skulen og på heimesida til fylket er det no ei ny "knapp" der elevar, føresette og andre kan melde frå om mobbing, trakassering og andre kritikkverdige forhold knytt til helse, miljø og tryggleik. Varselet vert sendt til rektor som har ansvar for å handsam saka vidare.