Flora vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Miljøkoordinator
regnbogen slår ned i taket på Flora vgs sett frå framsida

Foto: Flora vgs

Miljøarbeid

Nancy Karina Ochoa de Leon jobbar som miljøkoordinator ved skulen.

Miljøkoordinator har tre hovudoppgåver: Forebyggande arbeid, kontaktskapande arbeid og sosialpedagogisk arbeid.

Nancy har såleis ansvaret for mykje av aktivitetane som skjer på skulen som open kjeller, aktivitetsdag, skidag, opplegg for hybelbuarar i tillegg til å følge opp elevrådet. Miljøkoordinator Nancy Ochoa er tilgjengeleg for elevane i skuletida.

Miljøkoordinator jobbar i team med helsesøster og rådgjevarane på skulen. Har du lyst til å slå av ein prat - eller treng hjelp med noko i skulekvardag eller fritid - er du velkommen innom kontoret.

Om du ikkje treff Nancy i gangane, kan du sjå på kontoret, ringe eller sende ho ein epost.

Kontakt

Nancy Ochoa, Miljøkoordinator
nancy.ochoa@vlfk.no
Tlf 46 51 82 41

Nancy Ochoea