munnbind

Munnbind på skuleskyss

Regjeringa har innført nasjonale smitteverntiltak gjeldande frå 9. desember. Det vert påbod om bruk av munnbind på kollektivreiser der det ikkje er mogeleg å halde minst ein meter avstand. For kommunar som har inngått i regional forskrift frå 2. desember, er munnbindpåbodet allereie gjeldande.

Påbodet gjeld ikkje born under 12 år.