Flora vidaregåande skule/Om oss/Om skulen/Nøkkeltal
Bilde av skulen sin logo som vist frå framsida av bygget med logo av stabben fyr

Bilde av skulen sin logo som vist frå framsida av bygget med logo av stabben fyr

Nøkkeltal

Skuleåret 2020-2021 vert lyst ut 26 grupper fordelt på 512 elevplassar. Skulen tilbyr 7 studieprogram.

Flora vgs. er den nest største vidaregåande skulen i fylket. Det er litt over 100 tilsette ved skulen, dei fleste pedagogisk tilsette. Skulen er ein kombinert skule der omkring halvparten av elevplassane er studieførebuande, medan resten er yrkesretta. I tillegg til desse gruppene er det: 2 GMU-klassar, 1 VG1 helse og oppvekst for vaksne, 1 VG1 sal, service og reiseliv for vaksne, 1 VG2 helsefagarbeidar for vaksne, 1 VG2 sal, service og sikkerheit for vaksne.

Nivå Programområde Antall grupper Elevplassar
Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 1 15
vg2 Klima- energi- og miljøteknikk 1 15
vg2 Byggteknikk 1 14
vg1 Elektrofag 2 24
vg2 Elenergi 2 24
vg1 Helse- og oppvekstfag 2 30
vg2 Helsearbeiderfag 1 15
vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag 1 15
vg1 Idrettsfag 1 30
vg2 Idrettsfag 1 30
vg3 Idrettsfag 1 30
vg1 Studiespesialisering 2 60
vg2 Studiespesialisering 2 60
vg3 Studiespesialisering 2 60
vg3 Påbygging til generell studiekompetanse 1 30
vg1 Service og samferdsel 1 15
vg2 Salg, service og sikkerhet 1 15
vg1 Teknikk- og industriell produksjon 2 30
vg2 Industriteknologi 1 15
       
    26 527