Flora vidaregåande skule
Brosjyre

Ny digital brosjyre

Skulen har fått laga ei digital brosjyre med informasjon om dei ulike programområda vi tilbyr. Ein papirkopi vert trykt når vi går inn i Vestlandfylke. Ta ein kikk ved å trykke på linken vedlagt. Fotograf: Vidar Helle

Ta ein kikk ved å trykke på linken vedlagt.

https://www.visbrosjyre.no/Flora_vgs/WebView/